آموزش و پرورش استان یزد در افزایش سهم دانش آموزان در پویش با انرژی وارد عمل می شود

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد و اداره کل آموزش و پرورش برای فرهنگ سازی مصرف بهینه برق در سال تحصیلی و مشارکت دانش آموزان در پویش با انرژی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش برقاب، آموزش و پرورش استان یزد در افزایش سهم دانش آموزان در پویش با انرژی وارد عمل می شود  شرکت توزیع نیروی برق استان یزد و اداره کل آموزش و پرورش برای فرهنگ سازی مصرف بهینه برق در سال تحصیلی و مشارکت دانش آموزان در پویش با انرژی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.  مهندس علی جم با اشاره به آموزش ۲۰ هزار دانش آموز استان در قالب جشنواره های مدیریت مصرف برق در سال تحصیلی گذشته ، افزود : اهمیت دانش آموزان در مدیریت مصرف منزل و در قالب پویش با انرژی در برنامه شاد را نمی توان نادیده گرفت زیرا بازخورد مدارس از عملکرد دانش آموزان در فرهنگ سازی مصرف تاکنون مثبت بوده است.  وی با اشاره به جوایز ارزنده و قدردانی از مدیران ، معلمان و دانش آموزان فعال در این پویش ، افزایش سهم مشارکت دانش آموزان یزدی را مهم دانست و گفت : ایجاد نگرش و الگو مناسب مصرف برق در خانواده و ایجاد زمینه مشارکت اجتماعی و مسئولیت پذیری دانش آموزان از اهدافی است که آن را با جدیت دنبال می کنیم .  این مسئول به برگزاری دو جشنواره فردای روشن و تجلیل از دانش آموزان برتر نیز اشاره ای هم داشت و خاطرنشان کرد : در سال های اخیر و حضور هنرمندان استان در مدارس برای ترویج فرهنگ مدیریت مصرف به صورت غیرمستقیم باعث شده تا دانش آموزان به عنوان همیاران انرژی اقدامات خوبی را در کاهش مصرف داشته باشند.