آموزش مدیریت مصرف درآموزشگاه ارشاد روران

کارگاه آموزشی مدیریت مصرف برق همزمان با طرح پویش با انرژی، با هماهنگی مهندس باطنی مدیربرق منطقه ۹ در آموزشگاه ارشاد روران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری برقآب، ️در این کارگاه که با حضور مهندس جمالپورو کارشناسان مدیریت مصرف ودانش آموزان آموزشگاه ارشاد روران برگزار گردید، درخصوص ساعات پیک بار ،وسایل پرمصرف،طرح پویش با انرژی، روشهای جلوگیری از هدر رفت انرژی ومدیریت مصرف ، آموزش ، بحث و تبادل نظر گردید. مدیریت آموزشگاه ارشاد روران،درخصوص برگزاری این کارگاه آموزشی ، ازمدیر عامل و پرسنل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تشکر و قدردانی نمود.