آمادگی نیروگاه پاکدشت جهت پیک مصرف برق تابستان

واحد ۱۱ گازی نیروگاه سیکل‌ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) پس از انجام موفقیت‌آمیز عملیات تعمیرات اساسی به مدار تولید بازگشت. به گزارش پایگاه خبری برق حرارتی، در راستای اقدامات انجام شده به منظور آمادگی حداکثری واحدهای این نیروگاه جهت پیک مصرف برق تابستان و با پایان موفقیت‌آمیز عملیات تعمیرات اساسی واحد گازی ۱۱ نیروگاه شهدای پاکدشت، این […]

واحد ۱۱ گازی نیروگاه سیکل‌ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) پس از انجام موفقیت‌آمیز عملیات تعمیرات اساسی به مدار تولید بازگشت.

به گزارش پایگاه خبری برق حرارتی، در راستای اقدامات انجام شده به منظور آمادگی حداکثری واحدهای این نیروگاه جهت پیک مصرف برق تابستان و با پایان موفقیت‌آمیز عملیات تعمیرات اساسی واحد گازی ۱۱ نیروگاه شهدای پاکدشت، این واحد با شبکه سراسری سنکرون و به ظرفیت تولید برق کشور اضافه گردید.

نیروگاه دو هزار و ۸۶۸ مگاواتی شهدای پاکدشت(دماوند) واقع در ۳۵ کیلومتری شرق پایتخت، به‌عنوان بزرگترین نیروگاه برق حرارتی کشور تامین کننده چهار درصد برق کل کشور و ۳۰ درصد از برق استان تهران است.​