آغاز مطالعات بهینه سازی طرحهای آبرسانی طبق طرح جامع آب شرب استان گلستان

سرپرست گروه طرح های آبرسانی شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: با توجه به لزوم یکپارچه نگری در تامین آب شرب استان گلستان،«مطالعات بهینه سازی و بهنگام ‌نمودن طرحهای آبرسانی براساس طرح جامع آب شرب استان گلستان» در دستور کار شرکت آب منطقه ای گلستان قرارگرفته است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای […]

سرپرست گروه طرح های آبرسانی شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: با توجه به لزوم یکپارچه نگری در تامین آب شرب استان گلستان،«مطالعات بهینه سازی و بهنگام ‌نمودن طرحهای آبرسانی براساس طرح جامع آب شرب استان گلستان» در دستور کار شرکت آب منطقه ای گلستان قرارگرفته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، محمدرضا حسینی اظهار کرد: در همین راستا  کارگروه مطالعات مذکور از کارشناسان شرکت آبفا و آب منطقه ای و کارشناسان خبره استان  تشکیل و اولین جلسه بررسی گزارش مشاور مطالعاتی در خصوص “وضع موجود آبرسانی استان” با حضور اعضای کارگروه برگزار وموضوعات بررسی شد.