آغاز مرحله دوم تبدیل وضعیت کارکنان غیر رسمی آبفای استان اصفهان

شرکت مادر تخصصی پس از تعیین مصادیق مشاغل برون سپار فراخوان تحویل و بررسی پرونده های تبدیل وضعیت ایثارگران آبفا را صادر نمود.

از یک ماه گذشته مرحله دوم تبدیل وضعیت کارکنان غیر رسمی آبفای استان اصفهان آغاز شده است.

معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اشاره به تبدیل وضعیت ایثارگران گفت: در مرحله اول 64 نفر از ایثارگران که وظفیه اصلی شرکت را عهده داربودند تبدیل وضعیت شدند و از یک ماه گذشته پس از ابلاغ دستورالعمل جدید شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مرحله دوم تبدیل وضعیت ایثارگران اجرایی شد.
مجتبی قبادیان با بیان این که پس از تعیین مدیرعامل جدید و تکمیل اعضاءهیات مدیره شرکت مهندسی آبفای کشور به چگونگی سرعت بخشیدن به فرایند تبدیل وضعیت ایثارگران پرداخته شد اعلام کرد: شرکت مادر تخصصی پس از تعیین مصادیق مشاغل برون سپار فراخوان تحویل و بررسی پرونده های تبدیل وضعیت ایثارگران آبفا را صادر نمود.
وی افزود: تاکنون 214 پرونده تشکیل و در مرحله اخذ استعلام از مراجع ذیصلاح برای تایید سوابق ایثارگری است و درصدد هستیم تا پایان ماه جاری پرونده تمام ایثارگران مشمول پس از بررسی و تایید در کمیته سرمایه انسانی و هیات مدیره به آبفای کشور ارسال شود.
معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اشاره به تبدیل وضعیت کارکنانی که در قالب برون سپاری مشغول به فعالیت هستند اظهار داشت: کارکنانی که فعالیت آنان در آبفا در قالب برون سپاری و بر اساس مصادیق معرفی شده می باشد تبدیل حالت اشتغال آنان نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
قبادیان افزود:علاوه بر تاییدیه مدرک ایثارگری ، سابقه بیمه پردازی درسال های 99 و 1400 ،قرداد بین فرد و شرکت پیمانکار به صورت کامل در سال های 99 و1400 ، کپی و اصل مدارک تحصیلی و هویتی از دیگر مدارک لازم جهت تشکیل پرونده تغییر حالت اشتغال ایثارگران است.