آغاز فصل بهره‎ برداری سال ۱۴۰۰ نیروگاه طرشت

فصل بهره‎ برداری سال ۱۴۰۰ نیروگاه طرشت با در مدار قرار گرفتن واحد گازی G12 آغاز شد. بر اساس اعلام نیاز مرکز دیسپاچینگ برای در مدار قرار گرفتن واحدهای نیروگاه طرشت، پس از انجام کالیبراسیون‎های مربوطه و رفع عیب از کمپرسور گاز، این واحد با موفقیت به شبکه سراسری متصل شد. به این ترتیب فصل […]

فصل بهره‎ برداری سال ۱۴۰۰ نیروگاه طرشت با در مدار قرار گرفتن واحد گازی G12 آغاز شد.

بر اساس اعلام نیاز مرکز دیسپاچینگ برای در مدار قرار گرفتن واحدهای نیروگاه طرشت، پس از انجام کالیبراسیون‎های مربوطه و رفع عیب از کمپرسور گاز، این واحد با موفقیت به شبکه سراسری متصل شد.

به این ترتیب فصل بهره ‎برداری سال ۱۴۰۰ نیروگاه طرشت با در مدار قرار گرفتن واحد گازی G12 آغاز شده و متعاقب آن واحدهای بخار ۱، ۲، ۳ و ۴ نیز در مدار تولید قرار خواهند گرفت.

در حال حاضر واحدهای بخار نیروگاه در حال طی کردن مراحل آماده سازی و پیش راه‌اندازی است.​