رئیس اداره حفاظت فیزیکی آبفای استان کرمان خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی طرح نصب۲۷۰ دریچه‌ حفاظتی و ضدسرقت مخازن

رئیس اداره حفاظت فیزیکی آبفای استان کرمان از آغاز عملیات اجرایی و تست کیفی طرح نصب۲۷۰ دریچه‌ حفاظتی ، ضدسرقت و ایمن‌سازی هواکش‌ها و لوله‌های سرریز ۲۰۰ مخزن در سطح استان از محل مخزن میان‌مدت کرمان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفاکرمان، امیر صحراکار تصریح کرد: اسناد فاز دوم این طرح شامل بیش از ۲۰۰ دریچه و ساخت ۶۷۰ دال حفاظتی تهیه و پس از انتخاب پیمانکار از ابتدای سال آینده عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: دال‌های طراحی‌‌شده در تیپ‌های مختلف و برای دریچه‌های اضافی مخازن، سقف موتورخانه‌های آجری و حوضچه‌های بین‌راهی خواهد بود و با اجرای این طرح ها، سطح اول ایمن‌سازی تأسیسات تکمیل و امکان اجرای فازهای بعدی طرح‌های ایمنی، به خصوص حفاظت الکترونیک و نظارت تصویری فراهم خواهد شد.