آغاز عملیات اجرایی طرح ضربتی احداث خط جمع کننده فاضلاب و کمک به دفع آب های سطحی منطقه امانیه به قطر ۱۰۰۰ میلیمتر