آغاز عملیات اجرایی طرح انتقال آب از دریای عمان در هفته دولت

محمد علایی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی: آغاز عملیات اجرایی طرح انتقال آب از دریای عمان در هفته دولت  

محمد علایی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

آغاز عملیات اجرایی طرح انتقال آب از دریای عمان در هفته دولت