آغاز عملیات اجرایی خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب بیرجند به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی

عملیات اجرایی خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب بیرجند به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی با هدف جایگزینی چاه‌ این مرکز آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، “سعید سروری” مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گفت: با توجه به وابستگی شدید تأمین منابع آب در استان به منابع آب زیرزمینی و خشکسالی‌های چندین ساله اخیر، تعادل آبخوان‌های استان از جمله دشت بیرجند به هم خورده بطوریکه کسری مخزن آبخوان بیرجند در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به ۷.۵ میلیون مترمکعب رسیده است.

وی افزود:یکی از راه‌های رفع کمبود‌ها در شرایط فعلی استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب بیرجند برای مصارف کشاورزی و صنایع خاص است.

وی گفت: پروژه انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب بیرجند به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی با هدف جایگزینی یک حلقه چاه عمیق که برای آبیاری ۸۰ هکتار درخت کاج در مرکز تحقیقات مورد بهره برداری قرار می‌گیرند، در حال اجراست.

 مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: اجرای خط انتقال پساب با لوله‌های فایبرگلاس، UPVC و پلی اتیلن به طول پنج کیلومتر و احداث حوضچه‌های شیرآلات در مسیر خط‌انتقال، احداث یک ایستگاه پمپاژ، عملیات اجرایی احداث چاله پمپاژ و ابنیه مربوط به آن، تهیه و نصب سه عدد الکترو پمپ لجن کش جهت پمپاژ و  تهیه و نصب تابلو‌های برقی مربوطه واجرای روشنایی محوطه از اقدامتی است که در این طرح اجرا می شود.

سروری افزود: اعتبار اولیه این پروژه ۹ میلیارد تومان است که قرار است در مدت ۶ ماه اجرا شود.

وی گفت: به کارگیری پساب در مصارف کشاورزی براساس الگوی کشت‌های مورد تایید اگرچه با فواید زیادی توأم است، ولی چنانچه این امر بدون برنامه ریزی دقیق و اعمال مدیریت و نظارت صحیح انجام شود می‌تواند اثرات منفی زیست محیطی و اجتماعی نیز داشته باشد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر تصفیه خانه فاضلاب شهری بیرجند با ظرفیتی در حدود ۸ میلیون مترمکعب در سال در حال فعالیت است که پیش بینی می شود تا سال ۱۴۱۰ به حدود ۲۰ میلیون متر مکعب در سال برسد؛ چنین حجم بالایی از آب قابل دسترس و مورد احتیاج برای توسعه کشاورزی و صنعت ملی، ضرورت مدیریت یکپارچه و برنامهریزی شدهای را برای استفاده هرچه بهینهتر از این منابع ارزشمند را در راستای توسعه ملی ضروری میسازد.