آغاز عملیات اجرایی افزایش ظرفیت پست انتقال برق در خوزستان

مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان از آغاز عملیات اجرایی بهینه سازی و افزایش ظرفیت ٥ پست فوق توزیع و انتقال برق در این استان خبر داد.

آغاز عملیات اجرایی افزایش ظرفیت پست انتقال برق در خوزستان

به گزارش برقاب، پایگاه خبری توانیر به نقل از روابط عمومی برق منطقه ای خوزستان، علی اسدی گفت: در جهت آماده سازی شبکه برای عبور از اوج بار تابستان ١۴٠٣ در کنار طرحهای حیاتی و اولویت داری که در حال اجرا است، بهینه سازی و افزایش ظرفیت ۵ پست فوق توزیع و انتقال برق نیز در شهرستانهای کرخه، شوشتر، ماهشهر و مسجد سلیمان آغاز شده است.
وی با بیان اینکه در قالب این طرحها ٧٢ مگاولت آمپر به ظرفیت شبکه اضافه خواهد شد، خاطرنشان ساخت: علاوه بر افزایش ظرفیت، تجهیزات این پستها نیز بهینه سازی خواهند شد تا ضریب اطمینان شبکه افزایش یابد.
به گفته مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان، خوزستان عملیات آغاز اجرایی این طرحها تا پایان سال جاری به پایان رسیده و پستهای یاد شده وارد مدار خواهند شد.