آغاز طرح تحویل مولدهای برق خورشیدی از عشایر

طرح تحویل ۲۰ هزار دستگاه مولد برق خورشیدی قابل حمل به عشایر کشور با حضور وزیر نیرو آغاز شد. به گزارش پایگاه خبری توانیر، شاهپور علائی مقدم رئیس سازمان امور عشایر ایران در این مراسم گفت: جمعیت عشایر براساس آخرین آمار ۲۴۶هزار خانوار و ۱.۲میلیون نفر هستند که از ۸۴ میلیون هکتار مرتع بیش از ۳۰میلیون هکتار […]

طرح تحویل ۲۰ هزار دستگاه مولد برق خورشیدی قابل حمل به عشایر کشور با حضور وزیر نیرو آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری توانیر، شاهپور علائی مقدم رئیس سازمان امور عشایر ایران در این مراسم گفت: جمعیت عشایر براساس آخرین آمار ۲۴۶هزار خانوار و ۱.۲میلیون نفر هستند که از ۸۴ میلیون هکتار مرتع بیش از ۳۰میلیون هکتار از این میان به عنوان گستره حضور عشایر ایران است.
علائی با بیان این که عشایر  ۲۲میلیون راس دام در اختیار دارند، خاطرنشان کرد: این تعداد، ۲۵درصد گوشت قرمز مورد نیاز کشور را عشایر تامین می کنند.
وی ادامه داد: این طرح و تحویل مولدهای خورشیدی قابل حمل می تواند باعث آسایش بیست و دلگرمی آنان شود
رئیس سازمان امور عشایر ایران اضافه کرد: پیشتر جایگزینی سوخت های فسیلی به جای سوخت های طبیعی مورد نظر بود اما اکنون می توان با این طرح باعث حفظ بیشتر محیط زیست شد.
علائی مقدم ادامه داد: تا قبل از سال ۹۹ تقریبا ۳۸ هزار دستگاه مولد قابل حمل خورشیدی بین عشایر توزیع شده بود اما با اجرای این طرح تحولی عظیم در تامین برق عشایر رخ خواهد  داد.
وی تاکید کرد:  مصداق حمایت از جامعه عشایری در دوسال اخیر در عملکرد توانیر و وزارت نیرو دیده شده است.