آغاز ششمین دوره ارزیابی جایزه ملی مدل ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی در شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

.

آئین افتتاحیه ششمین دوره ارزیابی جایزه ملی مدل ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی و سومین دوره ارزیابی این جایزه در شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی، صبح امروز با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و معاونین شرکت، نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تیم ارزیاب با هدف ارتقای بلوغ سازمانی و ارزیابی مجدد فرآیندهای منابع انسانی در این شرکت آغاز به کار کرد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، مدیرعامل شرکت در این جلسه ضمن تشریح ماموریت های شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی، بهره وری و تعالی سازمانی، همگام با تامین آب پایدار برای شرب، صنعت و کشاورزی را از مهمترین اهداف شرکت عنوان نمود.
«یوسف غفارزاده» از منابع انسانی و منابع مالی و فیزیکی سازمان به عنوان دو بال ارائه خدمات در این شرکت یاد کرد که به صورت توأمان موجب تعالی بخشی سازمانی هستند و در راستای افزایش بهره وری و ارائه خدمات سریع، آسان و رضایت بخش به کار گرفته می شوند.
در ادامه دکتر زهرا محمدبیگی سرارزیاب تیم ارزیابی، به تشریح فلسفه زیربنایی، اصول، منطق و نگرش‌های مدل ۳۴۰۰۰ پرداخت.
این گزارش می‌افزاید شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی در سه دوره پیشین این ارزیابی که در این شرکت انجام شده بود، به عنوان یکی از شرکتهای برتر نشان C4و نشان برنزین C2 و جایزه 34000 را کسب نموده است.