آغاز ششمین اقدام فراگیر توزیع برق با محور عبور از پیک ۱۴۰۰

به گزارش پایگاه خبری توانیر، امروز و با حضور بیش از ۵ هزار نفر از پرسنل عملیاتی توزیع برق در سراسر کشور،  ششمین اقدام فراگیر توزیع برق با محور عبور از پیک ۱۴۰۰، آغاز شد. براساس این گزارش، این اقدام فراگیر ۴ هدف اصلی را شامل مقابله با دستگاه های رمز ارز غیرمجاز، تعدیل روشنایی معابر […]

به گزارش پایگاه خبری توانیر، امروز و با حضور بیش از ۵ هزار نفر از پرسنل عملیاتی توزیع برق در سراسر کشور،  ششمین اقدام فراگیر توزیع برق با محور عبور از پیک ۱۴۰۰، آغاز شد.

براساس این گزارش، این اقدام فراگیر ۴ هدف اصلی را شامل مقابله با دستگاه های رمز ارز غیرمجاز، تعدیل روشنایی معابر شهری و بین شهری، بررسی آماده به کاری سامانه های برق من و ۱۲۱ و ارزیابی آماده به کاری مولدهای اضطراری پیگیری می کند.

در این اقدام فراگیر بیش از ۵ هزار نفر از پرسنل عملیاتی توزیع برق در سراسر کشو در قالب ۱۲۰۰ گروه عملیاتی حضور دارند.