آغاز سال آبی جدید با کاهش محسوس بارش در حوضه‌های آبریز کشور

پیش‌بینی‌ها تداوم کاهش بارش‌ها در حوضه‌های آبریز درجه یک و دو کشور را در ۵ روز پایانی سال آبی جاری نشان می‌دهد، به‌طوری‌که این هفته دو حوضه آبریز اصلی بدون بارش است و هفته آینده، سه حوضه بدون بارش خواهد بود.

به گزارش برقآب، در پایان سال آبی جاری، تداوم کاهش بارش‌ها در حوضه‌های آبریز درجه یک و دو کشور قابل مشاهده است. به‌طوری‌که در ۵ روز پایانی سال آبی جاری، دو حوضه آبریز اصلی بدون بارش هستند و هفته آینده، سه حوضه بدون بارش خواهد بود. این وضعیت موجب نگرانی و نامطمئنی درباره آینده آبیاری و تامین آب شرب کشور می‌شود.

وضعیت کاهش بارش و نامتوازنی آن در حوضه‌های آبریز اصلی و درجه دوم کشور توسط موسسه تحقیقات آب تایید شده است. بر اساس گزارش این موسسه، بارش‌ها در هفته جاری در نواحی شمالی، به‌خصوص سواحل دریای خزر پیش‌بینی می‌شود. اما در هفته آینده، بارش قابل توجهی در عمده مناطق کشور مورد انتظار نیست. این وضعیت موجب کاهش میزان بارش و کمبود آب در حوضه‌های آبریز مختلف شده است.

از جمله حوضه‌های آبریز کشور که تحت تأثیر کاهش بارش قرار گرفته، حوضه آبریز دریای خزر است. این حوضه آبریز در هفته جاری با بیشینه بارش ۱۱۶.۷ میلیمتری و متوسط محدوده ۵.۹ میلیمتری بیشترین میزان بارش را در میان حوضه‌های آبریز اصلی کشور دارد. همچنین حوضه آبریز دریاچه ارومیه و فلات مرکزی نیز نسبت به سایر حوضه‌ها بارش کمتری داشته و به‌طور نسبی خشک هستند. در مقابل، حوضه‌های آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان، قره قوم و مرزی شرق در این هفته بدون بارش هستند.

با توجه به گزارش بیان شده، هفته آینده نیز وضعیت بارش بهتر نخواهد بود. حدود ۴۴ درصد حوضه‌های آبریز درجه ۲ کشور در هفته آینده بدون بارش خواهند بود و تنها برخی از حوضه‌های ۶گانه اصلی آبریز کشور بارشی کمتر از ۶.۵ میلیمتر را خواهند داشت. به طور خاص، حوضه آبریز دریای خزر با بارش ۶.۵ میلیمتری و حوضه آبریز فلات مرکزی با بارش ۳.۳ میلیمتری، همچنان دارای بارش قابل ملاحظه‌ای هستند. در مقابل، حوضه‌های آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان، قره قوم و مرزی شرق همچنان بدون بارش خواهند بود.

این وضعیت نگران‌کننده باعث می‌شود تدابیر مناسبی برای مدیریت منابع آب در کشور اتخاذ شود. اقداماتی همچون کاهش مصرف آب در بخش‌های مختلف اقتصادی، ترویج آبیاری هوشمند و کشاورزی پایدار، حفظ منابع آب زیرزمینی و احداث سدها و تأمین آب از طریق سازندگی منابع آب قابل اجرا هستند.