آغاز ذخیره سازی آب در سد گیوی

رئیس اداره بهره برداری و نگهداری از سد گیوی از آغاز ذخیره سازی آب در این سد به منظور استفاده کشاورزان منطقه از آب ذخیره شده در سال آبی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل، سعید گلمغانی ابراهیمی گفت: با توجه به برنامه ریزی منابع و مصارف سدهای استان توسط […]

رئیس اداره بهره برداری و نگهداری از سد گیوی از آغاز ذخیره سازی آب در این سد به منظور استفاده کشاورزان منطقه از آب ذخیره شده در سال آبی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل، سعید گلمغانی ابراهیمی گفت: با توجه به برنامه ریزی منابع و مصارف سدهای استان توسط دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و به منظور استفاده کشاورزان و باغداران و همچنین شرکت آب و فاضلاب شهرستان کوثر ازظرفیت های آبی موجود در گیوی چای، از روزهای قبل آبگیری سد کوثر آغاز و آبگیری تا زمان ذخیره بالغ بر ۳ میلیون متر مکعب آب ادامه خواهد یافت.

لازم به ذکر است که این سد دارای ظرفیت ۵۳.۴ میلیون متر مکعب می باشد که مقرر گردیده است تا زمان تکمیل شبکه پایاب و خرید اراضی مخزن سد به صورت محدود آبگیری گردیده و با تکمیل موارد یاد شده ذخیره سازی با حداکثر ظرفیت ممکن انجام خواهد یافت.