آغاز تعمیرات اساسی مولد گازی نیروگاه فارس

تعمیرات اساسی (MI) مولد گازی شماره دو نیروگاه سیکل‌ترکیبی فارس آغاز شد. این تعمیرات توسط پیمانکار منتخب مالک نیروگاه و با نظارت گروه مهندسی شرکت متین، بهره‌برداری تولید برق فارس و پشتیبانی فنی نیروگاه سیکل‌ترکیبی فارس انجام می‌پذیرد. در این دوره اقدامات متعددی در بخش مکانیک شامل: بازدید از پره‌های ثابت و متحرک کمپرسور  –  […]

تعمیرات اساسی (MI) مولد گازی شماره دو نیروگاه سیکل‌ترکیبی فارس آغاز شد.

این تعمیرات توسط پیمانکار منتخب مالک نیروگاه و با نظارت گروه مهندسی شرکت متین، بهره‌برداری تولید برق فارس و پشتیبانی فنی نیروگاه سیکل‌ترکیبی فارس انجام می‌پذیرد.

در این دوره اقدامات متعددی در بخش مکانیک شامل: بازدید از پره‌های ثابت و متحرک کمپرسور  –  بازدید وتعویض قطعات داغ و پره‌های ثابت و متحرک توربین- سرویس روتور و ژنراتور – تعمیرات اساسی پمپ های روغن اصلی ، کمکی –    پمپ سوخت مایع – کمپرسورهای اصلی، کمکی اتومایزینگ – ولوهای گاز و گازوئیل و تعمیرات اساسی ترکنورتور انجام خواهد شد.

در بخش الکتریک نیز انجام تست و بازدید روتور و استاتور ژنراتور، سرویس و تست ترانسفورماتورهای واحد، سرویس و تعویض بیرینگ کلیه الکتروموتورها و سرویس و تعویض ادوات معیوب بریکرهای شش کیلو ولتی و چهارصد ولتی در دستور کار قرار گرفته است.

در بخش ابزاردقیق هم اقداماتی از قبیل: شامل  بازدید و سرویس، تنظیم کلیه سنسورهای ابزاردقیق، بازدید سرویس و تعمیر Actuator هیدرولیکی واحد، تست و سرویس کامل سیستم کنترل واحد انجام خواهد شد.​