آغاز تبلیغات محیطی مدیریت مصرف آب در فصل تابستان

به دنبال شروع فصل گرما، روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای استان اصفهان تبلیغات محیطی خود را به منظور مدیریت مصرف و ترویج فرهنگ استفاده صحیح از آب در سطح شهر اصفهان آغاز کرد.

به گزارش برقآب، روابط عمومی شرکت آبفای استان اصفهان از ۱۷ تیر ماه جاری به مدت یک ماه تبلیغات محیطی مصرف درست آب را در۲۳۰ تابلو راهنمایی رانندگی ، ۵۷ سازه در ایستگاه های مترو ، ۳۲۰ قاب پوستر در داخل واگن های مترو ، ۳۲ ایستگاه خط یک BRT که در این مکان۷۳۰ قاب پوستر نصب می شود، آغاز کرده است.
این طرح در راستای انعقاد تفاهم نامه شرکت آبفای استان اصفهان با سازمان شهرداری اصفهان در راستای فرهنگ سازی مصرف بهینه آب و ترغیب شهروندان به مصرف بهینه آب در دستور کار قرار گرفت. اطلاع رسانی در خصوص صرفه جویی در مصرف آب با شروع فصل گرم و تابستان بسیارموثر است و پیام های صرفه جویی به مردم رسانده می شود تا مردم آب را بهینه مصرف کنند.