آغاز به کار میز ارتباطات مردمی وزارت نیرو همزمان با سفر ریاست جمهوری به استان مرکزی

با حضور نمایندگان تام‌الاختیار وزارت نیرو در استان مرکزی ، ستاد ارتباطات مردمی وزارت نیرو در استان مرکزی همزمان با سفر ریاست جمهوری و هیات دولت به استان و با حضور نمایندگان دستگاه های تابعه آغار به کار کرد.

در ارتباط با تقاضاهای مرتبط با صنعت آب و برق نیازی به مراجعه حضوری نیست و مردم می توانند از طریق تماس با تلفن ۱۱۱ ویا مراجعه به وب سایت همین سامانه نسبت به ثبت درخواست های خود اقدام نموده و آن را پیگیری کنند.

گفتنی است ،محل استقرارمیز ارتباطات مردمی وزارت نیرو ،سالن ورزشی دانشگاه اراک ، واقع در مصطفی خمینی ، کوی گلستان است.