آغاز بهره برداری از پروژه های انتقال و فوق توزیع در خوزستان

فردا سه شنبه / ۲۴ فروردین / همزمان با هفته دوم پویش#هرهفته الف_ب_ایران در سال ۱۴۰۰ و با حضور وزیر نیرو، بهره برداری از پروژه های انتقال و فوق توزیع در خوزستان در مجموع با ارزش ۴۰۶۰ میلیارد ریال آغاز می شود. همزمان با هفته دوم پویش هر هفته الف_ب_ایران در سال ۱۴۰۰ و با […]

فردا سه شنبه / ۲۴ فروردین / همزمان با هفته دوم پویش#هرهفته الف_ب_ایران در سال ۱۴۰۰ و با حضور وزیر نیرو، بهره برداری از پروژه های انتقال و فوق توزیع در خوزستان در مجموع با ارزش ۴۰۶۰ میلیارد ریال آغاز می شود.

همزمان با هفته دوم پویش هر هفته الف_ب_ایران در سال ۱۴۰۰ و با حضور وزیر نیرو، بهره برداری از ۶ طرح انتقال و فوق توزیع در خوزستان در مجموع با ارزش ۴۰۶۰ میلیارد ریال آغاز می شود.

براین اساس، فاز اول پست  ۱۳۲.۳۳ کیلوولت سردشت و و خط ورودی این پست در دزفول با مجموع سرمایه گذاری یک هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال و پست GIS بید بلند با ظرفیت ۱۳۲.۱۱ کیلوولت و خط ورودی به این پست در ماهشهر در مجموع با سرمایه گذاری یکهزا رو ۵۰۰ میلیارد ریال ۴ پروژه ای هستند که فردا و همزمان با دومین هفته پویش پویش هر هفته الف_ب_ایران در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهد رسید.
همچنین بهره برداری از پست ۱۳۲.۳۳ کیلوولت پاک چوب و خط ورودی به این پست در مجموع با ارزش یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال دو پروژه دیگری است که بهره برداری از آن در دومین هفته این پویش آغاز خواهد شد.
برپایه این گزارش، با بهره برداری از این پروژه ها در مجموع ۱۹۲ مگاولت آمپر به ظرفیت پست های خوزستان اضافه و ۷۰ کیلومتر مدار به طول شبکه های انتقال این استان افزوده می شود.