آغاز بهره برداری از طرح برقرسانی به ۶۲ روستای کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان، با حضور وزیر نیرو، فردا، سه شنبه ۳۱ فروردین ماه بهره برداری از طرح برقرسانی به ۶۲ روستای کشور با ۹۳۱ خانوار، آغاز    می شود. براساس این گزارش، به منظور برقرسانی به این روستا ۱۴۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۳۳ کیلومتر […]

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان، با حضور وزیر نیرو، فردا، سه شنبه ۳۱ فروردین ماه بهره برداری از طرح برقرسانی به ۶۲ روستای کشور با ۹۳۱ خانوار، آغاز    می شود.

براساس این گزارش، به منظور برقرسانی به این روستا ۱۴۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۳۳ کیلومتر شبکه فشار ضعیف احداث شده است.
همچنین تعداد ۸۷ دستگاه ترانسفورماتور نیز به منظور برقرسانی به  ۶۲ روستایی که فردا برقرسانی به آنها به صورت رسمی به بهره برداری می رسد، نصب شده است.

خاطرنشان می سازد: به منظوربرقرسانی به این روستاها که در محدوده عملیاتی ۱۹شرکت  توزیع برق کشور پراکنده شده،  در مجموع  ۳۴۰۰۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.