آغاز اصلاح خط انتقال آب روستاهای بندرعباس

فشار آب در روستاهای سیدآباد، چاه عالی غربی و سرریگ افزایش می یابدمدیر امور آب و فاضلاب منطقه سه بندرعباس از آغاز اصلاح و تعویض خط انتقال سه روستای سیدآباد، چاه عالی غربی و سرریگ خبر داد.به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، منوچهر خوشدل افزود: در اجرای این طرح […]

فشار آب در روستاهای سیدآباد، چاه عالی غربی و سرریگ افزایش می یابد
مدیر امور آب و فاضلاب منطقه سه بندرعباس از آغاز اصلاح و تعویض خط انتقال سه روستای سیدآباد، چاه عالی غربی و سرریگ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، منوچهر خوشدل افزود: در اجرای این طرح ۶ کیلومتر از خط انتقال روستاهای مذکور تعویض می شود.
وی با بیان اینکه وضعیت فعلی خط انتقال آب روستاهای سیدآباد، چاه عالی غربی و سرریگ باعث شده تا فشار آب تا حد زیادی کاهش یابد ابراز امیدواری کرد، با اصلاح و تعویض خط انتقال وضعیت فشار آب تا حد زیادی افزایش می یابد.
مدیر امور آب و فاضلاب منطقه سه بندرعباس زمان تقریبی اجرای این طرح را دو ماه اعلام کرد.