آزمایش مدارات پست های شبکه برق گیلان

معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای گیلان گفت:با هدف برنامه ریزی جهت نگهداری و تعمیرات  هوشمندانه، ۶۷۸ مورد از مدارهای پست های شبکه برق گیلان، تحت آزمایش قرار گرفتند. «بهروز قربانپور»  گفت: در سال ۱۳۹۹، ۶۷۸ مورد از مدار های پست های شرکت برق منطقه ای گیلان (تعمیرات، رله های حفاظتی، شستشوی مدار ها) […]

معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای گیلان گفت:با هدف برنامه ریزی جهت نگهداری و تعمیرات  هوشمندانه، ۶۷۸ مورد از مدارهای پست های شبکه برق گیلان، تحت آزمایش قرار گرفتند.

«بهروز قربانپور»  گفت: در سال ۱۳۹۹، ۶۷۸ مورد از مدار های پست های شرکت برق منطقه ای گیلان (تعمیرات، رله های حفاظتی، شستشوی مدار ها) و ۱۳۰ مورد مدار خطوط با هدف افزایش بهره وری، بهینه سازی تجهیزات، افزایش عمر مفید تجهیزات، کاهش فرسایش تجهیزات و در نتیجه کاهش هزینه های سنگین خرید و تعمیرات قطعه، تحت آزمایش قرار گرفتند.
معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای گیلان افزود: در راستای پایش وضعیت فعلی تجهیزات شبکه برق که از ارزشمندترین و گران بهاترین تجهیزات می باشند، مدار های پست های نیروگاه گیلان، نیروگاه لوشان، سیادتی، سیار هشتپر، آستارا، چابکسر، پونل، لاکان، رشت شمالی، سپیدرود، فومن (شهدای نفوت)، سیاهگلده، توحید، لشت نشاء، حسن رود، کیاشهر، شهرصنعتی، رشت۲، صومعه سرا۲، بی بی حوریه، مسکن مهر انزلی، کاویان، حویق، سیار تالش و … تحت آزمایش قرار گرفتند.