مدیر امورمنابع آب زنجان مطرح کرد:

آزادسازی بیش از ۱۰ هزار مترمربع از بستر رودخانه ها

کریم خدایی گفت: طی چهار روز عملیات آزادسازی رودخانه نقطه بندی از توابع شهرستان زنجان بیش از 10 هزار متر مربع از این رودخانه آزادسازی و بازگشایی شد.

به گزارش پایگاه خبری برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، در یک پیشامد بی‌سابقه و با هدف حفاظت از حقوق عامه و حفظ منابع آبی، عملیات گسترده‌ای برای پاکسازی بخشی از رودخانه مورد نظر در استان زنجان به انجام رسید. مدیر امور منابع آب زنجان، ضمن به اشتراک گذاری این خبر، تأکید کرد که این اقدام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که تخریب‌های صورت گرفته بر یک دوره‌ی طولانی و در طی ۱۷۰۰ متر از بستر رودخانه، مشکلات عدیده‌ای را برای اکوسیستم محلی و مسیر آب به وجود آورده بود.

طی این عملیات، ۳۵ باغ ویلا که به‌صورت غیر قانونی اعیانی‌سازی و تغییر کاربری داده شده بودند، مورد برخورد قانون قرار گرفتند و تخریب شدند. مالکان این املاک به دلیل ساخت و ساز غیر مجاز که موجب برهم زدن تعادل زیست محیطی و به خطر انداختن منابع آب شده بود، مواجه با اجرای عدل و عملیات حاکمیت شده‌اند.

خدایی، مدیریت منابع آب زنجان، اظهار داشت که این فقط آغاز مبارزه با تصرفات غیرقانونی است و تا زمانی که همه‌ی مسائل مربوط به رودخانه‌ها و مسیل‌ها کنترل و بهبود نیابد، این عملیات ادامه خواهد یافت. همکاری نزدیک با مقامات قضایی و نیروهای انتظامی اجازه داده است تا احکام صادر شده به‌طور موثری اجرا گردند و بستر رودخانه‌ها از وجود سازه‌های غیر مجاز پاکسازی شود.

این عملیات نمونه‌ای برجسته از عزم جدی دولت در مواجهه با معضلاتی است که به صورت مداوم، به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ی رودخانه‌ای اتفاق می‌افتد. خدایی همچنین اشاره کرد که با هدف پیشگیری از تکرار این‌گونه موارد، خلا‌های قانونی موجود باید شناسایی و تقویت شوند تا جلوی هر گونه تصرف غیرمجاز در آینده گرفته شود.

در حالی که این پروسه مقطعی است، لازم است تا جامعه نیز آموخته‌ها از این حادثه را جدی بگیرد و درک کند که حفاظت از منابع آبی وظیفه‌ای اجتماعی و فراتر از اقدامات دولتی است. با آموزش مناسب و ارتقاء دانش عمومی، قدم‌های بلندتری می‌توان در راستای پایداری منابع طبیعی و محیط زیست برداشت.