آزادسازی حریم تصرف شده رودخانه های فارس

معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای فارس گفت: در راستای حفاظت از رودخانه های استان و جلوگیری از حوادث ناگوار در هنگام وقوع سیل ،70 عملیات آزادسازی اراضی حریم و بستر تصرف شده رودخانه های استان از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه انجام شده است. کرامت الله کریمی مزیدی در گفتگو با […]

معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای فارس گفت: در راستای حفاظت از رودخانه های استان و جلوگیری از حوادث ناگوار در هنگام وقوع سیل ،70 عملیات آزادسازی اراضی حریم و بستر تصرف شده رودخانه های استان از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه انجام شده است.

کرامت الله کریمی مزیدی در گفتگو با روابط عمومی آب منطقه ای فارس اظهار نمود: طی این تعدادعملیات توانسته ایم در حدود 10 هکتار و 140 متر از اراضی تصرف شده در حریم و بستر رودخانه های استان را آزادسازی نماییم.در مدت پنج ماهه نخست امسال 1023 مورد به متصرفان حریم و بستر رودخانه ها اخطاریه داده ایم.

کریمی مزیدی افزود : گروههای گشت و بازرسی سواحل و رودخانه های استان با هماهنگی دستگاه قضایی و همکاری نیروی انتظامی آزادسازی های فوق را انجام داده اند.

معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای فارس ادامه داد : برداشت مصالح شن و ماسه از بستر رودخانه ها ، معضل دیگری است که در بحث حفاظت از رودخانه ها با آن مواجهیم.  تخریب و تغییر شکل بستر رودخانه ها به واسطه برداشت مصالح شن وماسه مشکلات متعددی را رقم خواهد زد و به جهت جلوگیری از وقوع این حوادث ،بازرسی های زیادی توسط گروهای گشت و بازرسی مان انجام می شود.

وی گفت : در پنج ماهه نخست امسال و در جریان این بازرسی ها 106 مورد صدور اخطاریه به برداشت کنندگان ،60 مورد توقیف ماشین آلات (کامیون و کمپرسی) متعلق به برداشت کنندگان و 115 عملیات جلوگیری از تخریب بستر رودخانه ها داشته ایم .

کریمی مزیدی تاکید نمود: تصرف حریم و بستر از طریق ساخت و سازهای غیرقانونی و برداشت مصالح شن وماسه از بستر رودخانه ها جرم محسوب می شود.