آزادسازی بستر و حریم رودخانه هلیل

مهندس آذربیگ مدیر امور منابع آب شهرستان جیرفت از آزادسازی اراضی تصرف شده بستر رودخانه هلیل خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، عملیات آزادسازی ۱۲ هکتار از اراضی تصرف شده بستر رودخانه هلیل توسط مدیریت منابع آب شهرستان جیرفت انجام شد. عملیات مذکور از ساعت ۴ بامداد شروع و در ساعت ۱۲ ظهر به […]

مهندس آذربیگ مدیر امور منابع آب شهرستان جیرفت از آزادسازی اراضی تصرف شده بستر رودخانه هلیل خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، عملیات آزادسازی ۱۲ هکتار از اراضی تصرف شده بستر رودخانه هلیل توسط مدیریت منابع آب شهرستان جیرفت انجام شد. عملیات مذکور از ساعت ۴ بامداد شروع و در ساعت ۱۲ ظهر به پایان رسید. لازم به ذکر است پرونده یکی از متصرفین بستر رودخانه بیش از هشت ماه در دادسرای جیرفت در حال طی روال بوده و پس از پیگیری و حضور مدیر امور منابع آب و کارشناس حقوقی در دفتر دادستان جهت اخذ دستور  قضایی و هماهنگی با پرسنل انتظامی، ظرف مدت هفتاد دو ساعت نسبت به اجرای دستور قضایی اقدام شد.

 

پیشرفت فیزیکی ۹۸ درصدی پروژه ساماندهی رودخانه هلیل

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان با تیمی متشکل از برخی معاونین، مدیران و کارشناسان ضمن سفر به جنوب استان از رودخانه هلیل بازدید بعمل آورد.

در سفر مهندس رشیدی و هیأت همراه به جنوب استان، به جهت درخواست فرماندار شهرستان کهنوج، از شهر جدید التأسیس چاه مرید کهنوج با همراهی فرماندار شهرستان بازدید بعمل آمد و در خصوص توسعه شهر مذکور خارج از پهنه های سیلابی، پیشنهاداتی داده شد.

مدیرعامل آب منطقه ای در حاشیه سفر به جنوب استان کرمان، ضمن حضور در امور آب شهرستان کهنوج و دیدار صمیمانه با کارکنان، به اتفاق معاون حفاظت و بهره برداری و مجری طرح اجرای ساماندهی رودخانه‌ها، از پروژه ساماندهی رودخانه هلیل نیز بازدید نمود.

 شایان ذکر است با توجه به سوابق سیلاب‌های مخرب در رودخانه هلیل، که همواره خسارت‌های فراوانی را به مناطق مسکونی، اراضی کشاورزی و تأسیسات شهری وارد نموده است و جهت جلوگیری از ایجاد خسارت در سیلاب‌های آتی، عملیات اجرایی پروژه ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه هلیل در پایین دست پل اول جیرفت به طول ۸۰۰ متر از مرداد ماه سال ۹۹ آغاز گردید و در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی ۹۸ درصد در حال انجام می باشد.