آب20 روستای جرقویه به صورت پایدار تامین می شود

مدیر آبفای جرقویه می گوید: از21 روستای این شهرستان، آب 20 روستا با جمعیتی معادل 18 هزار نفر به صورت پایدار تامین می شود.

جواد اسماعیلی گفت: در سال جاری با تحت پوشش قرار گرفتن چهار روستای اسفنداران، حارث آباد، احمدآباد و فیض آباد تعداد روستاهایی که در شهرستان جرقویه از آب طرح آبرسانی اصفهان بزرگ

استفاده می کنند به 20 روستا رسید.

وی از نصب 700 کنتور آب در این چهار روستا خبر داد و گفت: تاکنون 12هزار و 283 فقره انشعاب در روستاهای شهرستان جرقویه نصب شده است.

اسماعیلی افزود: هم اکنون  فقط روستای اسدآباد با کمتر از 20 خانوار به دلیل فاصله زیاد با تاسیسات، تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار ندارد اما با حفر و تجهیز یک حلقه چاه و اجرای یک

کیلومتر خط انتقال به مخزن 50 مترمکعبی، تامین آب شرب پایدار این روستا نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی اعلام کرد: علاوه بر سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ، از منابع داخلی مانند سه حلقه چاه با آبدهی حدود 20 لیتر در ثانیه نیز برای تامین آب شرب روستائیان منطقه جرقویه استفاده می شود.

اسماعیلی خاطرنشان ساخت: 115 کیلومتر طول خطوط انتقال، 245 کیلومتر طول شبکه توزیع و بیش از 3 هزار متر مکعب حجم مخازن آب روستایی در منطقه جرقویه است که بخشی از آن نیازمند اصلاح و

بازسازی است.

وی گفت:  از ابتدای سال جاری در حدود  2 کیلومتر از شبکه فرسوده و خطوط انتقال  آب روستایی  اصلاح و بازسازی شد و هم اکنون نیز اصلاح  بیش از 700 متر شبکه توزیع در دستور کار قرار دارد.

مدیرآبفای جرقویه بر کیفیت آب شرب روستائیان تاکید کرد و اظهار داشت: تامین کمی و کیفی آب شرب روستائیان یکی از اولویت هاست که با پایش مستمر کیفی سلامت آب شرب تضمین می شود.