آب‌گیری سدهای استان گلستان

ورود هجده و نیم میلیون مترمکعب آب به مخازن سدهای استان گلستان در پی بارش های پاییزه / 17 درصد از حجم کل سدهای استان آبگیری شده است.
آب‌گیری سدهای استان گلستان اتفاق افتاد. ورود هجده و نیم میلیون مترمکعب آب به مخازن سدهای استان گلستان در پی بارش های پاییزه اتفاق افتاد. ۱۷ درصد از ححم کل سدهای استان آبگیری شده است.
مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای گلستان از آبگیری ۱۷ درصدی کل حجم سدهای استان تا ۸ آذرماه سال جاری خبر داد، در حالی که در سال گذشته به دلیل خشکسالی تنها شش درصد حجم مخازن سدهای استان دارای آب بود. حجم آب ذخیره شده در مخازن سدهای استان در حال حاضر ۴۲ میلیون مترمکعب است. به گزارش برقآب و روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان گلستان، مهندس برزگر اظهار کرد: در پی بارش های اخیر، تاکنون ۱۷ درصد سدهای استان آبگیری شده است و این روند در صورت تداوم بارش ها ادامه دارد. او گفت: بیشترین حجم آبگیری مربوط به سدهای بوستان و گلستان در شرق استان می باشد که در سد گلستان با حجم سه میلیون و ششصد هزار مترمکعب و در سد بوستان با حجم هفت میلیون و دویست هزار مترمکعب آبگیری انجام شده است. بارش های اخیر در این منطقه باعث افزایش آب‌گیری سدهای استان گلستان شده است و پیش بینی می شود که در روزهای آینده و ورود سامانه بارشی به کشور این میزان بیشتر افزایش یابد. استان گلستان یکی از استان های پربارش کشور در طول فصول پاییز و زمستان است که بخشی از آب ناحیه شمالی کشور از طریق سدهای این ناحیه تامین می شود. پیش از این گزارش شده بود که حجم آب سدهای کشور به رشد ۱۰ درصدی رسیده است. با توجه به خشکسالی های اخیر این میزان رشد جای امیدواری دارد.