آب شرب واحد های نهضت ملی مسکن در خراسان رضوی تامین شد

مدیرعامل آبفا خراسان رضوی گفت: آب کارگاهی 25 هزار واحد نهضت ملی مسکن در این استان تامین شده است.

آب شرب چند هزار واحد نهضت ملی مسکن در خراسان رضوی تامین شد

به گزارش برقاب،مدیرعامل آبفا خراسان رضوی گفت: آب کارگاهی ۲۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن در این استان تامین شده است.

“حسین امامی” با اشاره به هدف گذاری ساخت  ۴۰۰ هزار واحد به عنوان سهم استان  در اجرای طرح نهضت ملی  ، از شروع عملیات احداث ۵۲ هزار واحد در این استان خبر داد .

وی اظهار داشت: تاکنون انشعابات آب شرب سه هزار واحد نصب شده و سه هزار و ۵۰۰ واحد هم آماده نصب است.

وی اعتبار صرف شده در تامین زیر ساخت های آب و فاضلاب نهضت ملی مسکن در استان را دو هزار و ۶۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: اعتبار مورد نیاز تکمیل بخش آب واحدهای برخوردار از زمین ۵۵ هزارو ۳۰۰ میلیارد ریال و بخش فاضلاب ۱۸هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.