به جهت کنترل و حفاظت کیفی منابع آبی استان :

آب شرب زنجان با دستگاه بیومانیتورینگ کنترل خواهد شد

مدیر دفترمحیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای زنجان و کارشناسان شرکت آب و فاضلاب استان و یک شرکت دانش بنیان بمنظورارائه توضیح در خصوص دستگاه بیومانیتورینگ طراحی شده در محل این شرکت دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان در این جلسه که با حضور ثاقب عزیزخانی ، مدیر دفترمحیط زیست و کیفیت منابع آب و کارشناسان ذیربط شرکت آب منطقه ای زنجان  برگزار شد ، نماینده شرکت دانش بنیان بنابر تکلیف حقوق عامه در تامین آب شرب سالم به همشهریان زنجانی و به جهت بررسی انواع دستگاه های موجود ایرانی و خارجی  به  ارائه توضیحات در خصوص تنوع دستگاه های موجود بیومانیتورینک در ایران و دستگاه تولید شده توسط این شرکت پرداخت.

شایان ذکر است با توجه به اینکه حفاظت کیفیت منابع آبی از اهمیت بالایی برای این شرکت برخوردار است و شرکت آب منطقه ای و آب و فاضلاب استان موظف به تامین آب سالم و مطمئن از نظر کیفیت منابع آب متاثر از عوامل طبیعی ( ترکیبات زمین شناسی ) و یا عوامل غیر طبیعی و انسان ساز( فاضلاب های صنعتی و خانگی، فعالیت های کشاورزی ، معدنی و عملیات تروریستی و خرابکاری) هستند ، ازاین رو در تلاشند به استفاده از تکنولوژیهای جدید در افزایش کیفیت آب مصرفی شهروندان اهتمام ورزند چرا که تامین آب شرب سالم، نقش بسزایی در سلامت و بهداشت عمومی جامعه دارد.