مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی‎:‎

آب زیرزمینی به ترکمنستان از دشت سرخس منتقل نمی شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به بحث هدررفت آب‌های مرزی از ایران به ‏ترکمنستان، گفت: طبق مطالعات گسترده انجام شده و نظارت دانشگاه فردوسی مشهد مشخص شد از ایران ‏آب به صورت زیرزمینی به ترکمنستان منتقل نمی شود؛ به دلیل افت شدید آب در دشت سرخس و شور ‏شدن آب جهت جریان آب نامتوازن شده است‎.‎

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای کردستان، مدیر عامل این شرکت به اقدامات حفاظتی در بخش آب اشاره کرد و گفت: از جمله اقدامات تاثیرگذار در راستای صیانت از منابع آب استان، اجرای

طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی است که بخشی از اقدامات آن شامل؛ انسداد و مسلوب‌المنفعه نمودن چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتورهای هوشمند و حجمی، استقرار و تقویت گروه‌های گشت

و بازرسی، اجرای پروژه تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب، برگزاری مستمر جلسات شورای حفاظت آب استان، ساماندهی شرکت‌های حفاری و اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در قالب اجرای طرح داناب و گسترش سواد آبی می‌باشد.

مهندس آرش آریانژاد ادامه داد: اقدامات تعادل‌بخشی و اجرای سند سازگاری با کم آبی، مستقیماً منجر به صرفه‌جویی آب در سطح حوضه آبریز، محدوده‌های مطالعاتی و آبخوان‌ها خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان، اظهار داشت: حدود ۱۴ هزار حلقه چاه مجاز در استان وجود دارد که از این رقم  ۱۳ هزار حلقه آن با بیش از ۹۰ درصد مصرف در بخش کشاورزی(با مصرف ۴۰۰ میلیون مترمکعب در سال)  حفر شده است.

مهندس آریانژاد گفت: در قالب طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی تاکنون یک هزار و ۷۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود و با این کار ۱۶ میلیون مترمکعب آب به آبخوان‌ها برگشت داده شده است.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توسط این شرکت و علیرغم نامناسب بودن تخصیص منابع مالی طرح، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون تعداد ۲۵۴ حلقه چاه غیرمجاز را با حجم آب صرفه‌جویی شده ۷.۷

میلیون مترمکعب مسدود و مسلوب المنفعه کرده است که به نسبت برنامه عملیاتی ابلاغی سال ۱۴۰۰ که شامل انسداد۱۷۰ حلقه چاه غیرمجاز و آب قابل صرفه‌جویی ۵ میلیون مترمکعب می‌باشد؛ به

ترتیب پیشرفت فیزیکی ۱۴۹ و ۱۵۴ درصد محقق گردیده است.