آبیاری محصولات کشاورزی در شرق اصفهان با پساب صحت ندارد.

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در پی انتشار فیلم در فضای مجازی مبنی بر کشت صیفی جات با پساب، گفت: هیچ برداشت مستقیمی از تصفیه‌خانه جنوب اصفهان برای مصارف کشاورزی انجام نمی‌شود. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان مهندس حسن ساسانی صبح روز هفدهم اردیبهشت ماه، افزود: پساب تصفیه‌خانه جنوب اصفهان پس […]

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در پی انتشار فیلم در فضای مجازی مبنی بر کشت صیفی جات با پساب، گفت: هیچ برداشت مستقیمی از تصفیه‌خانه جنوب اصفهان برای مصارف کشاورزی انجام نمی‌شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان مهندس حسن ساسانی صبح روز هفدهم اردیبهشت ماه، افزود: پساب تصفیه‌خانه جنوب اصفهان پس از تصفیه توسط شرکت آب و فاضلاب در پایین دست بند آبشار و به قصد انتقال به تالاب گاوخونی به منظور تأمین نیاز زیست محیطی آن و نه استفاده کشاورزی رهاسازی می‌شود. سرپرست شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با اشاره به این که همواره با برداشت‌کنندگان مستقیم که غیرمجاز تلقی می‌شوند، برخورد قانونی انجام می‌شود، افزود: صحت فیلم منتشر شده در فضای مجازی تکذیب می شود و هیچ برداشت مستقیمی از این پساب برای مصارف کشاورزی انجام نمی‌شود.

مهندس ساسانی با تأکید بر این که سامانی تلفنی ۳۸۴۸ به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش های مردمی است، خاطر نشان کرد: همواره با برداشت‌کنندگان مستقیم که غیرمجاز تلقی می‌شوند، برخورد قانونی انجام و درصورت مشاهده و یا گزارش مردمی، پس از اخذ دستور دادستان ادوات آن‌ها جمع‌آوری می‌شود.