آبگیری سد مخزنی قدرونی

در ادامه پویش #هرهفته – الف-ب-ایران، نیمه دوم شهریورماه سد مخزنی قدرونی در استان کرمان با ظرفیت 44 میلیون مترمکعب، به مرحله آبگیری می رسد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، مهندس رشیدی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، مهندس امیری معاون طرح و توسعه، مهندس شکیبائی سرپرست روابط عمومی به همراه مشاور و […]

در ادامه پویش #هرهفته – الف-ب-ایران، نیمه دوم شهریورماه سد مخزنی قدرونی در استان کرمان با ظرفیت 44 میلیون مترمکعب، به مرحله آبگیری می رسد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، مهندس رشیدی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، مهندس امیری معاون طرح و توسعه، مهندس شکیبائی سرپرست روابط عمومی به همراه مشاور و پیمانکار پروژه، از سد قدرونی بازدید کرد. وی با اشاره به روند پیشرفت فیزیکی ساختمان بهره برداری سد، اظهار داشت: سد مخزنی قدرونی با ظرفیت 44 میلیون مترمکعب در شهریورماه سالجاری با حضور مقام عالی وزارت و مقامات کشوری و مسئولین استانی آبگیری خواهد شد.

لازم به ذکر است این سد با هدف تأمین آب شرب شهرستان راور احداث گردیده است و در ادامه پویش#هر هفته-الف-ب-ایران با حضور وزیر نیرو در نیمه دوم شهریورماه آبگیری می‌ شود.