آبگیری سد شمیل هرمزگان

آبگیری سد شمیل هرمزگان انجام شد.  ۲ میلیون متر مکعب روان آب به مخزن سد شمیل هرمزگان وارد شد. طی اولین بارندگی های پاییزی در استان هرمزگان ۲ میلیون مترمکعب روان آب ناشی از بارندگی ها به مخزن سد شمیل هرمزگان وارد و ذخیره شد. به گزارش برقآب و روابط عمومی شرکت آب منطقه ای […]

آبگیری سد شمیل هرمزگان انجام شد.  ۲ میلیون متر مکعب روان آب به مخزن سد شمیل هرمزگان وارد شد. طی اولین بارندگی های پاییزی در استان هرمزگان ۲ میلیون مترمکعب روان آب ناشی از بارندگی ها به مخزن سد شمیل هرمزگان وارد و ذخیره شد. به گزارش برقآب و روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان، مدیر گروه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان گفت: آبگیری سد شمیل هرمزگان انجام شد. در پی بارندگی‌های اخیر ما شاهد ورود  حجم نسبتا خوبی از روان‌آب به سد شمیل بودیم تا با ورود ۲ میلیون مترمکعب آب وضعیت ذخیره آب این سد اندکی بهبود یابد. نظام الدین قریشی افزود: طی بارندگی های اخیر سدهای استقلال میناب و سرنی که در شهرستان میناب قرار دارند آورده ای نداشته اند و تغییری در ذخیره این سدها به وجود نیامده است. وی ادامه داد: در شرق استان هرمزگان هم بر اثر نزول باران ۲۰۰ هزار متر مکعب به ذخیره آب پشت سد جگین افزوده شده است و این سد از نظر ذخیره آب از وضعیت نسبتا خوبی برخوردار است. مدیر گروه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آن منطقه ای هرمزگان گفت: «هم استانی ها باید توجه کنند که این بارش ها مقطعی بوده و ما به صورت ملی در یک دوران گذر خشکسالی هستیم و نیاز است مردم همچنان رعایت الگوی مصرف در حوزه آب را در دستور کار داشته باشند و از مصرف بی رویه آب پرهیز کنند.» بارش های اخیر در اواخر ماه دوم پاییز و روزهای اولیه آذر سبب شده است که سدهای کشور با ۱۰ درصد رشد ورودی آب مواجه شوند. پیش بینی می شود که با ورود سامانه بارشی جدید به کشور در روزهای آینده و شروع فصل زمستان این میزان باز هم افزایش یابد. افزایش رشد آب ورودی به سدهای کشور می تواند تامین کننده منابع آبی در فصل تابستان باشد.