مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان عنوان کرد:

آبفا زنجان شرکت پیشرو در توسعه خدمات الکترونیک

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: با ارتقاء زیرساخت های فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک در سال گذشته، این شرکت به یکی از شرکت های پیشرو کشور در حوزه خدمات الکترونیک تبدیل شده است.

به گزارش برقآب، به نقل از شرکت آبفا استان زنجان؛ «علی محمد نادرخانی» اظهار کرد: با ایجاد بستر فیبر نوری وزارت نیرو در دو نقطه، این شرکت تنها شرکت آب و فاضلاب در کشور است که به زیرساخت فیبر نوری وزارت نیرو و تمام مجموعه های تحت نظر این وزارتخانه متصل شده است.

وی افزود: در زمینه توسعه و بهبود بستر فیبر نوری و زیرساخت های ارتباطی در استان زنجان نیز ۷ شهر در استان و ۴ نقطه در شهر زنجان به بستر اختصاصی فیبر مخابرات متصل شدند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان از جمله مزیت های اتصال به بستر اختصاصی فیبر مخابرات را امنیت، سرعت و پایداری ارتباطات عنوان کرده و گفت: توسعه خدمات در این بخش از جمله اولویت های شرکت آبفا در سال جدید است.

نادرخانی بیان کرد: توسعه نرم افزار GIS و داده های مکان محور از دیگر اقدامات شاخص این شرکت در حوزه فناوری اطلاعات بوده است که با این توسعه نرم افزاری شاهد ارتقا کیفیت اطلاعات، امنیت سامانه و توسعه خدمات خواهیم بود.

وی یادآور شد: تکمیل لایه زون بندی فشار و ایستگاه فشارسنجی برای شهرستانهای استان نیز از دیگر ثمرات ارتقاء داده های مکان محور در شرکت آب و فاضلاب استان زنجان است که کمک شایانی به پیشگیری از هدر رفت آب و صیانت از این نعمت ارزشمند الهی خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان به توسعه میز خدمت الکترونیک و پنجره واحد خدمات وزارت نیر در این شرکت نیزاشاره کرده و گفت: شرکت آب و فاضلاب استان زنجان به عنوان نخستین شرکت در کشور به شبکه واحد خدمات متصل شده و تمام خدمات ۲۲ گانه را در این بستر به مشترکین ارائه می کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش روزافزون تهدیدات سایبری، امسال اولویت نخست این شرکت در حوزه فناوری اطلاعات ارتقاء زیرساخت های امنیت سایبری خواهد بود.