آبفای کاشان بین ۵ شرکت برتر آب و فاضلاب کشور در پیاده سازی نت تصفیه خانه فاضلاب

مدیر بهره‌برداری و توسعه تصفیه‌خانه فاضلاب آبفای کاشان از قرارگیری این شرکت بین ۵ شرکت برتر آب و فاضلاب سراسر کشور از نظر پیاده‌سازی نت یکپارچه تصفیه‌خانه‌های فاضلاب خبر داد.

به گزارش برقاب،جواد حاجی قدیری گفت: شرکت آبفای کاشان در رتبه‌بندی شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌های کشور از نظر میزان پیاده‌سازی نت یکپارچه منطبق با نقشه راه تعالی نگهداری و تعمیرات، همراه با شرکت‌های استانی آب و فاضلاب تهران، مازندران، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان  با کسب امتیاز ۱۰۰ در سطح اول این رتبه‌بندی قرار گرفته است.

حاجی قدیری ضمن تبریک کسب این افتخار گفت: این موفقیت حاصل تلاش کارشناسان و پرسنل متعهد این دفتر و همکاری سایر دفاتر در معاونت بهره‌برداری و توسعه فاضلاب و آبفای کاشان است.

وی افزود: هدف اصلی از استقرار نظام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات آب، بهینه‌کردن توانایی‌های تجهیـزات و دستگاه‌ها جهت ایجاد حداکثر کارایی، کاهش خرابی و از کارافتادگی آنها و اهداف جزئی آن شـامل افـزایش آمـاده بکـاری، افـزایش قابلیت اطمینان، کاهش هزینه‌های اضافی و توقفات اضطراری سیستم آبرسانی است.