آبفای اصفهان برای دهمین بار موفق به کسب رتبه برتر جشنواره شهید رجایی شد.

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان موفق به کسب رتبه برتر در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی شد. با کسب این موفقیت، تعداد رتبه های برتر آبفای استان اصفهان در ادوار جشنواره شهید رجایی به عدد 10 رسید. این افتخار پس از ارزیابی عملکرد 65 دستگاه‌ اجرایی استان در سال 1399برای آبفای استان اصفهان […]

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان موفق به کسب رتبه برتر در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی شد.
با کسب این موفقیت، تعداد رتبه های برتر آبفای استان اصفهان در ادوار جشنواره شهید رجایی به عدد 10 رسید.
این افتخار پس از ارزیابی عملکرد 65 دستگاه‌ اجرایی استان در سال 1399برای آبفای استان اصفهان به دست آمد و این شرکت موفق شد در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی و در گروه زیربنایی و توسعه، رتبه برتر را به خود اختصاص  دهد.
در آیین پایانی بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی که عصر روز پنجشنبه 18 شهریورماه جاری برگزار شد، با اهدای تندیس جشنواره از تلاش های مدیران و کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در کسب این موفقیت ارزنده تجلیل به عمل آمد.
در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی، عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در شاخص های اختصاصی نظیر جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری، آبرسانی به روستاها، جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب شهری، آب بدون درآمد و اجرای برنامه ایمنی آب و در شاخص های عمومی در پنج محور “اصلاح ساختار سازمانی”، “توسعه دولت الکترونیک”، “مدیریت سرمایه انسانی”، “ارتقای سلامت اداری ، مسئولیت پذیری و پاسخگویی ” و ” استقرار نظام مدیریت عملکرد ” مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به عنوان دستگاه اجرایی برتر مورد تقدیر قرار گرفت.
اضافه می شود آبفای استان اصفهان تاکنون در مجموع تاکنون 10 بار در دوره های مختلف جشنواره شهید رجایی حائز رتبه های برتر شده که دو بار مربوط به سال های 1383 و 1388 بوده و 8 مرتبه در سال های 1390 تا 1399 به دست آمده است.