آبرسانی پایدار به ۶۰ روستای دیگر در استان اصفهان

امسال ۶۰ روستای دیگر در سطح استان اصفهان  از آب شرب پایدار بهره مند می شوند. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در خصوص چگونگی آبرسانی پایدار به روستاها گفت: در سال جاری با ایجاد زیر ساخت های لازم  و اتصال شبکه توزیع روستاها به  خطوط  انتقال آب شهری در صدد دسترسی روستاییان بیشتری […]

امسال ۶۰ روستای دیگر در سطح استان اصفهان  از آب شرب پایدار بهره مند می شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در خصوص چگونگی آبرسانی پایدار به روستاها گفت: در سال جاری با ایجاد زیر ساخت های لازم  و اتصال شبکه توزیع روستاها به  خطوط  انتقال آب شهری در صدد دسترسی روستاییان بیشتری به آب شرب پایدار هستیم.

هاشم امینی افزود: حفر و تجهیز چاه های جدید و همچنین ساماندهی منابع آبی محلی یکی دیگر از راه های تامین پایدار آب شرب روستاییان است.

وی اعلام کرد: روستاهایی که امسال از آب شرب پایدار پایدار برخوردار می شوند در مناطق اردستان، نائین، سمیرم،کوهپایه، فریدونشهر، داران، خوانسار و گلپایگان قرار دارند.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان با بیان این که حذف آبرسانی سیار در روستاها یکی از برنامه های مهم این شرکت در سال ۱۴۰۰ است تصریح کرد: با حذف ۶۰ روستای دیگر از فرایند آبرسانی سیار، ساکنان این روستاها از آب شرب پایدار برخوردار می شوند.

گفتنی است در حال حاضر ۵۰۳ روستای استان اصفهان از خدمات آبرسانی سیار برخوردارند.