آبرسانی پایدار آب شرب به روستاهای اصفهان

مدیر آبفا شهرستان مبارکه اعلام کرد: در سال جاری با حفر چاه باغ ملک که آبدهی آن به 20 لیتر در ثانیه می رسد و اجری 4 کیلومتر خط انتقال آب این چاه به مخزن هزار متر مکعبی زیبا شهر، آب شرب پایدار روستای باغ ملک و مجتمع 14 روستایی فخر آباد در شهرستان مبارکه […]

مدیر آبفا شهرستان مبارکه اعلام کرد: در سال جاری با حفر چاه باغ ملک که آبدهی آن به 20 لیتر در ثانیه می رسد و اجری 4 کیلومتر خط انتقال آب این چاه به مخزن هزار متر مکعبی زیبا شهر، آب شرب پایدار روستای باغ ملک و مجتمع 14 روستایی فخر آباد در شهرستان مبارکه تامین شد.

مرتضی یادگاری با اشاره به جمعیت روستایی شهرستان مبارکه اعلام کرد: شهرستان مبارکه با 34 روستا، جمعیتی بالغ بر 26 هزار نفر دارد و روستاهای شهرستان مبارکه تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار دارند.

وی با بیان اینکه در هیچ روستای شهرستان مبارکه  آب شرب به صورت سیار تامین نمی شود تصریح کرد: در سال های گذشته به دلیل محدودیت در تخصیص سامانه آب اصفهان بزرگ به شهر ها و روستاهای تحت پوشش، احتمال اینکه برخی از روستاییان با مشکل افت فشار آب مواجه باشند وجود داشت، اما در سال جاری  با حفر چاه باغ ملک و در مدار قرار دادن آن و نیز با راه اندازی سیستم تله کنترل منابع و تاسیسات آب در این شهرستان، چالش افت فشار آب در روستاهای تحت پوشش برطرف شد.

مدیر آبفا شهرستان مبارکه با اشاره به نظارت و کنترل مخزن هزار مترمکعبی زیباشهر از طریق سیستم تله کنترل اظهار داشت: در حال حاضر توزیع آب از مخزن هزار مترمکعبی زیباشهر به روستاهای تحت پوشش کاملا به صورت آنلاین مورد بررسی قرار می گیرد که این امر نقش به سزایی در توزیع عادلانه آب میان مشترکین دارد.

یادگاری جمعیت روستای باغ ملک و مجتمع 14 روستایی فخر آباد را 20 هزار نفر اعلام کرد و تصریح نمود: خط انتقال چاه باغ ملک به خط انتقال مخزن هزار مترمکعبی زیبا شهر، با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد تومان عملیاتی شد  و اجرای این پروژه منجر به رفع افت فشار و قطعی آب شرب در این روستاها گردید.