آبرسانی به ۴۳ روستا خراسان رضوی در قالب جهاد آبرسانی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی اظهارداشت :قرارداد آبرسانی برای محرومیت زدایی در قالب جهاد آبرسانی به 121روستا با اعتبار ۵ هزار و۷۵۵ میلیارد ریال و جمعیت 106450 نفر با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) منعقد شده است و خوشبختانه این پروژه هااز دیماه 1400 تاکنون با 73 درصد رشد فیزیکی روند رو به رشدی را طی کرده است.

به گزارش برقاب، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی اظهارداشت :قرارداد آبرسانی برای محرومیت زدایی در قالب جهاد آبرسانی به ۱۲۱روستا با اعتبار ۵ هزار و۷۵۵ میلیارد ریال و جمعیت ۱۰۶۴۵۰ نفر با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) منعقد شده است و خوشبختانه این پروژه هااز دیماه ۱۴۰۰ تاکنون با ۷۳ درصد رشد فیزیکی روند رو به رشدی را طی کرده است.حسین امامی با مثبت ارزیابی کردن طرح جهاد آبرسانی در استان افزود: از ۱۲۱ روستا تحت پوشش قرار داد منعقد شده ۴۳ روستا از آب پایدار برخوردارشدند.وی در باره اقدامات انجام شده در قالب جهاد ابرسانی در روستاهای خراسان رضوی اظهار داشت:از جمله اقدامات انجام شده می توان به اجرای خط انتقال به طول ۲۶۶ کیلومتر،شبکه توزیع به طول ۱۸۱ کیلومتر،احداث مخازن به حجم ۱۰۳۶۰ متر مکعب،حفر چاه ماشینی و دستی به تعداد ۳۱ حلقه،راه اندازی انشعابات خانگی به تعداد ۳۴۱۴ انشعاب،احداث حوضچه های خطوط انتقال و شبکه های توزیع به تعداد ۴۸۵ باب وحصار کشی به تعداد ۱۷ مورد و اتاقک پمپاژ و کلر زنی به تعداد ۱۴ باب اشاره کرد.وی ابراز امیدواری کرد خراسان رضوی با تکمیل و بهره برداری از پروژه‌های در دست اقدام رفع تنش، از وضعیت پایدار آبی در سال جدید برخوردار شود.امامی در ادامه به تشریح جزئیات پروژه‌های تأمین پایدار آب شرب در سال ۱۴۰۳ پرداخت و تصریح کرد: این پروژه‌ها شامل حفر، تجهیز، جابجایی و احیای ۴۴۷ حلقه چاه، اجرای و بازسازی ۹۱۱ کیلومتر خط انتقال، ساخت مخزن ذخیره به ظرفیت ۱۱۹ هزار و ۳۲۰ متر مکعب و احداث و بازسازی ۱۴ ایستگاه پمپاژ می‌باشد که پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها بین ۳۰ تا ۶۵ درصد بوده و اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این تعداد پروژه ۱۳ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال است.مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان ر ضوی در پایان از کارشناسان و مجریان قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) که به عنوان بازوی اجرایی در امر جهاد آبرسانی ،شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی را همراهی می کنند تقدیرکرد.