سایز متن   /

نام شرکت:
شرکت توزیع نیروی برق شیراز
معامله:
مناقصه عمومی دو مرحله ای
شماره:
۹۹-۱۳۴
موضوع:
تعویض کنتور مشترکین پرمصرف به کنتور فهام
سپرده(ریال):
بانک:
شیراز،بانک ‌تجارت‌آزادی جاری‌۵۷۱۲۰۷۰۹۲۹
توضیحات:
آگهی مناقصه شماره ۱۳۴-۹۹
کد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) : ۲۰۹۹۰۰۷۰۰۳۰۰۰۰۲۴
شرکت توزیع نیروی برق شیراز در نظر دارد اجرای عملیات طرح های انتقال نیرو و برق رسانی (تعویض کنتورمشترکین) پرمصرف به کنتور فهام با کاربری خانگی و تجاری (تکفاز و سه فاز عادی)در محدوده امورهای هفت گانه شیراز ، صدرا و گویم ( صورت کلید در دست)را
براساس فهرست بهاء خدمات مشترکین سال ۹۸ از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای با شرایط مشروحه زیر به پیمانکار دارای صلاحیت واگذار نماید .
۱-تاریخ دریافت اسناد مناقصه/ اسناد ارزیابی کیفی : از تاریخ ۲۷/۰۷/۹۹ تا تاریخ۰۱/۰۸/۹۹
۲- محل دریافت اسناد مناقصه / اسناد ارزیابی کیفی: مناقصه گرانی که تمایل دارند در مناقصه مذکور شرکت نمایند می بایست نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس: www.Setadiran.ir اقدام نمایند.
۳- مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی و پیشنهادها ( پاکت های الف، ب و ج ) به صورت جداگانه: حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنب تاریخ ۱۴/۰۸/۹۹ می باشد . به پیشنهادهایی که فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود و همچنین پیشنهادهای ثبت نشده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس: www.Setadiran.ir مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۴- تاریخ اعلام نتایج ارزیابی کیفی به کمیسیون مناقصه ۲۱/۰۸/۹۹ می باشد.
۵-تاریخ بازگشایی پیشنهادها: ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه تاریخ ۲۵/۰۸/۹۹ می باشد .
۶- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : به حروف مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون و هشتصد و هشتاد هزار و به عدد ۴۷۵.۸۸۰.۰۰۰ ریال است که می بایست به صورت یکی از موارد ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ، اصل فیش واریز وجه نقد ، ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران ، گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی امور مالی مناقصه گزار ، چک تضمین شده بانکی به نفع مناقصه گزار تهیه و ارائه گردد . به پیشنهاد های فاقد سپرده, سپرده های مخدوش , سپرده های کمتر از میزان مقرر , چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۷-مدت انجام : ۶ ماه .
۸- ارائه گواهینامه تایید صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه در رشته نیرو و اصل یا تصویر برابر اصل تفاهم نامه مبادله شده با شرکت تولید کننده کنتور الزامی است و پیشنهاد پیمانکارانی که فاقد این گواهینامه و تفاهم نامه باشند بازگشایی نخواهد شد .
۹- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
متقاضیان بـرای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس: www.Setadiran.ir و شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر به آدرس: www. Tavanir .org.ir و وب سایت شرکت توزیع نیروی برق شیراز به آدرسwww. Shirazedc.co.ir مراجعه و یا باشماره تلفن ۳۲۲۹۹۶۸۵ امور تدارکات تماس حاصل نمایند .

شرکت توزیع نیروی برق شیراز

روزنامه های درج آگهی:
تاریخ بازگشایی پاکت :
۱۳۹۹/۰۸/۱۴
مهلت خرید اسناد، از تاریخ:
۱۳۹۹/۰۷/۲۷
مهلت خرید اسناد، تا تاریخ:
۱۳۹۹/۰۸/۰۱

اطلاعات بیشتر:

https://www.shirazedc.co.ir/page-newmonagheseh/FA/0/dorsaetoolsmonaghesehnew/1363-G0/%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%85

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد