- پایگاه خبری آب و فاضلاب، برق, برقآب - http://barghab.ir/ir -

کسب رتبه برتر توزیع برق گلستان در جشنواره شهید رجایی

به گزارش روابط عمومی، شرکت توزیع برق گلستان در بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی استان گلستان به کسب رتبه برتر نائل شد.
سردار ملک شاهکویی فرمانده سپاه استان به مدیرعامل توزیع برق گلستان یه یمن قدردانی لوحی اهدا نمود.