عنوان مناقصه/مزایده خرید کالا و تجهیزات،نوسازی،اصلاح و تعویض پایه های فرسوده حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
شماره 99-111 الی 117-99
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری یک مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1399/08/17
تاریخ انقضاء 1399/08/21
مهلت دریافت اسناد 1399/08/21
مهلت ارسال پیشنهادات 1399/09/02
تاریخ اعتبار اسناد 1399/12/30
تاریخ بازگشایی پاکات 1399/09/02
محل دریافت اسناد کرمان- خیابان خواجوی کرمانی – خیابان توانیر – شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان – ساختمان شماره 3 – اداره تدارکات و قرادادها – تلفن -03432520003
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.

اطلاعات بیشتر:

https://www.nked.co.ir/tenders/Lists/Tenders/All-ActiveTenders.aspx