- پایگاه خبری آب و فاضلاب، برق, برقآب - http://barghab.ir/ir -

ایران در رده پنجم ساخت ربات های ریلی و زمینی در دنیا

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای تهران؛ “مجید عبدالهی” مدیر امور انتقال نیروی 2 تهران در حاشیه این بازدید اظهار داشت: با توجه به مراحل نهایی تست ربات های ریلی و زمینی در کانال های کابل و با توجه به حمایت های شرکت مادر تخصصی ساتکاپ از تولیدات فناوری پیشرفته برای اولین بار درکشور، ایران در رده ی 5 کشور تراز اول دنیا در ساخت این نوع از ربات ها قرار گرفت.
وی در همین زمینه ادامه داد: امور انتقال نیروی دو تهران و دفتر تحقیقات و استانداردها با توجه به پیشرو بودن در پیشنهاد و تهیه شرح خدمات و همچنین به ثمر رساندن پروژه تحقیقاتی ربات ریلی و زمینی در کانال های کابل های فشار قوی و ساخت آن ها توسط شرکت های دانش بنیان داخلی، به عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی ساتکاپ علاوه بر تجهیز کلیه کانال های کابل های فشار قوی واقع در منطقه تحت پوشش شرکت برق منطقه ای تهران، ملزم به شناسایی و تجهیز کانال های کابل های فشار قوی در سطح شرکت های برق مناطق کشور شده است.

گفتنی است مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان طی بازدید از کانال های کابل انتقال برق ازگل – قیطریه در محدوده شمال شرق و همچنین شوش – بعثت در محدوده جنوب شرق تهران که به منظور آشنایی با تکنولوژی استفاده این ربات ها انجام شد، آمادگی شرکت متبوع خود را جهت عقد قرارداد اجرای این پروژه اعلام کرد.