بهره برداری ازاولین مجموعه نیروگاه های کوچک برق آبی

Printer-friendly version
پنجشنبه, آبان 16, 1398
با سرمایه گذاری  بخش خصوصی

صبح امروز در استان مازندران بهره برداری  از اولین مجموعه نیروگاه  های کوچک برق آبی  با سرمایه گذاری  بخش خصوصی به روش B.O.O با حضور مهندس حاج رسولی ها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و دکتر یوسف نژاد نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی آغاز می شود.

گروه خبر: