کمیته فنی منابع طبیعی مازندران با انتقال آب خزر مخالفت کرد

Printer-friendly version
چهارشنبه, مهر 17, 1398
تخریب جنگل‌های هیرکانی در مسیر لوله‌گذاری از عمده‌ترین دلایل مخالفت است.

کمیته فنی اداره کل اداره کل منابع طبیعی مازندران با طرح انتقال آب خزر به کویر مخالفت کرد.

این مخالفت که به دنبال بازدیدهای میدانی و جلسات متعددی رخ داده است در آخرین بازدید میدانی هفته گذشته از مسیر عبور خط لوله انتقال آب خزر از روستاهای منطقه خطیرکوه و قلب جنگل‌های هیرکانی به نقطه نهایی خود رسید.

در نامه کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی مازندران بارها بر تخریب جنگل‌های هیرکانی در مسیر لوله‌گذاری در صورت اجرای این طرح مخرب تأکید شده است.

در طول مسیر پیشنهادی جهت انتقال آب تعداد 5 ایستگاه پمپاژ در حوزه استان مازندران پیش‌بینی شده؛ به‌طوری‌که هیچ‌گونه مطالعه و نقشه قابل‌بررسی جهت نحوه انتقال نیروی برق به ایستگاه‌های مذکور در مناطق جنگلی ارائه نشد.

بررسی نقشه ارائه‌شده و تدقیق آن با اظهارات تیم کارشناسی وزارت نیرو و شرکت مهندسی مهاب قدس در برخی نقاط منطبق بر مسیر لوله نفت موجود بوده که قابلیت اجرایی ندارد.

گروه خبر: