برگزاري مانور آمادگي در زمان نشت مواد شيميائي در نيروگاه نكا

Printer-friendly version
سه شنبه, ارديبهشت 31, 1398
این مانور به‌منظور سرعت عمل كاركنان و ايجاد هماهنگی برگزار شد.

به‌منظور افزايش آمادگي و سرعت عمل كاركنان و نيز ايجاد هماهنگي بين گروه­هاي عملياتي، مانور آمادگي در زمان نشت مواد شيميايي در نيروگاه شهید سلیمی نكا برگزار شد.

به گزارش كارشناس مسئول ايمني و بهداشت محيط كار، در اين كار تمريني كه با موضوع نشت مواد شيميايي همراه با مصدوميت يكي از كاركنان در ساختمان آب­ژاولسازي نيروگاه سيكل­تركيبي به اجرا درآمد، گروه­هاي عملياتي از بخش­هاي ايمني و آتش­نشاني، درمانگاه، حراست، خدمات، شيمي سيكل­تركيبي و درمانگاه شركت صدرا حضور داشتند.

بخش عملياتي مانور در پي مشاهده نشت مواد شيميايي و درخواست كمك از اداره ايمني و درمانگاه توسط كاركنان شيمي سيكل­تركيبي آغاز شد. پرسنل شيمي قبل از حضور اكيپ درماني مصدوم فرضي را به مكان دوش و چشم‌شویی هدايت و نسبت به شستشوي چشم و محل سوختگي پوست وي مبادرت كردند.

 اكيپ درمانگاه پس از رسيدن به محل و انجام اقدامات اوليه مصدوم فرضي را به درمانگاه انتقال دادند، هم‌زمان خنثي­سازي  و هدايت مواد شيميايي به مسير پساب  توسط نيروهاي ايمني و آتش‌نشانی انجام پذيرفت و نيروهاي حراست با كمك پرسنل ايمني نسبت به كنترل محوطه و هدايت خودروهاي امدادي به محل وقوع حادثه مبادرت كردند.

همچنين در اين مانور اكيپ اعزامي درمانگاه شركت صدرا  نيز در محل حادثه حضور يافتند و در زمينه كمك و انتقال مصدوم به درمانگاه همكاري کردند.

در پايان گروه پاک‌سازی نسبت به تمیزکاری محل و برداشتن موانع اقدام كردند. در اين مانور كليه مراحل عمليات طبق سين برنامه با موفقيت انجام شد.

گروه خبر: