بهره برداري ازنيروگاه خورشيدي 5 كيلوواتي درمديريت برق تربت جام

Printer-friendly version
سه شنبه, دى 11, 1397
اين پروژه با هزينه اي بالغ بر 300 ميليون ريال بهره برداري شد.

پيرو مصوبه هيئت محترم وزيران درخصوص تامين 20% برق مصرفي وزارتخانه ها, موسسات و شركت هاي دولتي از انرژي تجديدپذير, پروژه احداث نيروگاه خورشيدي ساختمان اداري مديريت برق تربت جام پس از اخذ اعتبار در سال جاري اجرا شد.

به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي، پيرو مصوبه هيئت محترم وزيران درخصوص تامين 20% برق مصرفي وزارتخانه ها, موسسات و شركت هاي دولتي از انرژي تجديدپذير, پروژه احداث نيروگاه خورشيدي ساختمان اداري مديريت برق تربت جام پس از اخذ اعتبار در سال جاري اجرا شد. 
اين پروژه 5 كيلوواتي با هزينه اي بالغ بر 300 ميليون ريال همزمان با افتتاح پروژه اتوماسيون شبكه تربت جام و با حضور مديرعامل شركت و هيئت همراه افتتاح و به بهره برداري رسيد.

گروه خبر: