اجرای پروژه آبرسانی به شهر سبزوار به پایان رسید.

Printer-friendly version
دوشنبه, دى 3, 1397
پروژه آبرسانی به سبزوار با ۲۵ میلیارد و۶۶۱ میلیون ریال اعتبار اجرا شد

مدیر دفتر اجرای طرح های انتقال و توزیع آب شرکت آبفای خراسان رضوی هدف از اجرای این طرح را کاهش تلفات  و مدیریت مصرف با زون بندی شبکه و تعدیل فشار اعلام کرد و گفت: شهر سبزوار باتوجه به افزایش جمعیت و گستردگی  و اختلاف ارتفاع زیاد بین بالاترین و پائین ترین نقاط شبکه ، به دو منطقه  شهرک توحید و بافت قدیمی و هر منطقه ، برای توزیع یکنواخت آب با کمیت و فشار مناسب به چند زون جداگانه تقسیم شد که هر زون شامل یک مخزن ذخیره جداگانه و یا با تاسیسات ایستگاه های فشارشکن تامین آب است.

مهدی حسین زاده با اشاره به موانع پیش روی اجرای طرح ، اجرای این پروژه را برای توزیع مناسب آب در سطح شهر و مدیریت فشار در شبکه توزیع آب شرب شهروندان سبزوار حائز اهمیت دانست و اعلام کرد : در اجرای این پروژه شامل تامین لوله ، شیرآلات و اتصالات ، ۲هزارو۹۵۰ متر لوله گذاری از جنس فایبرگلاس به قطر ۷۰۰ میلیمتر و احداث حوضچه های شیرآلات ۲۵ میلیارد و ۶۶۱میلیون ریال هزینه شده است. 

به گفته حسین زاده پیش از این آب شرب و بهداشتی زون C به مساحت ۵۴۱ هکتار  و با حدود ۲۰هزار فقره انشعاب و جمعیت ۸۳ هزارو۶۲۲ نفر در سال پایه و ۹۰هزارو۸۰۰ نفر در سال ۱۴۰۵ ، از مخزن ذخیره ۲۰هزار متر مکعبی واسعی حاشیه جاده شهرک توحید و به میزان ۳۱۹ لیتر در ثانیه ، تامین می شد ، که با اجرای این پروژه ، تامین آب منطقه زون C از پوشش مخزن واسعی خارج و تحت پوشش مخزن ۲۰هزار متر مکعبی جاده اسفراین قرار گرفت و نیاز آبی زون C  نیز  به ۲۵۰ کیلو وات ساعت برق در ایستگاه پمپاژ استیر رفع و صرفه جویی شد.