تصفیه خانه فاضلاب خوانسار به بهره برداری می رسد

Printer-friendly version
چهارشنبه, آذر 7, 1397
مدیرعامل آبفای اصفهان از افتتاح این پروژه با هزینه 200 میلیارد ریال خبر داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهر خوانسار که  اجرایی آن در سال 82 آغاز شد هم اکنون با  هزینه ای بالغ بر 200 میلیارد ریال  آماده بهره برداری است که در آینده نزدیک افتتاح می شود.

مهندس هاشم امینی به ضرورت احداث تصفیه خانه فاضلاب در شهر خوانسار پرداخت و عنوان کرد:بافت زمین در شهرخوانساربسیار سخت و سنگی است که آب در آن به سختی نفوذ می کند بنابراین به منظور دفع بهداشتی  فاضلاب و ارتقاء سطح بهدشت عمومی مردم  نیاز به احداث تصفیه خانه فاضلاب در این شهر می رفت

 وی افزود:شهرستان خوانسار به دلیل داشتن آب و هوای کوهستانی دارای چشمه ها و رودهای بسیاری است این در حالیست که سطح آبهای زیرزمینی بدلیل جنس سخت زمین بسیار بالاست وبرای جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی در مدار قرار گرفتن تصفیه خانه فاضلاب از ضرورت بالایی برخوردار است.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان افزود: از سال 82 اجرای شبکه فاضلاب در شهر خوانسار آغاز شد و تا کنون 23 کیلومتر شبکه فاضلاب اجرا گردید ونیز تا کنون 150 فقره انشعاب فاضلاب نصب شده است

مهندس هاشم امینی با بیان اینکه اجرای شبکه فاضلاب در شهر خوانسار به دلیل نوع شهرسازی و جنس زمین با دشواری هایی مواجه است اعلام کرد: اجرای شبکه فاضلاب در شهر خوانسار به دلیل کوهستانی بودن و نیزاختلاف ارتفاع بین پایین ترین نقطه تا مرتفع ترین که به بیش از 180 متر می رسد را با دشواری های مواجه می کند

وی افزود:تصفیه خانه فاضلاب خوانسار به روش لجن فعال با هوادهی گسترده پساب را مورد تصفیه قرار می دهد که ظرفیت هر مدول 3110 مترمکعب در شبانه روز است.